Existuje registr dlužníků k nahlédnutí zdarma?

Co jsou registry dlužníků? Jsou to specializované databáze osob, které slouží primárně k tomu, aby se do nich uváděli informace o úvěrových produktech, stejně jako o tom, jak je daný klient splácí. V tomto směru se může jednat nejenom o informace pozitivní, ale také o informace negativní. Zajímá-li vás, jaké registry na